sababoroodat
article

شما اینجاهستید

خانه
لیست مقالات

شرکت صبا برودت پارس ::

(سهامی خاص)طراح و تولید کننده تجهیزات برودتی صنعتی و سیستم های انتقال حرارت در صنعت برودتی کشور می باشد.

*تعریف تبرید: *انتقال حرارت از یک نقطه با دماي پایین به نقطه اي دیگر با دماي بالا *وسایل عامل ایجاد تبرید راRefrigerators (سرد کن ها) می نامند. *سیکل مربوطه را سیکل تبرید می نامند. *سیکل هاي رایج تبرید: *سیکل تبرید تراکمی بخار *سیکل تبرید گازي

تاریخ 1397/4/3

مولكول آمونياك NH3 است. كه يك ماده عالي و يكي از فرايندهاي ابتدايي در پتروشيمي است، كه در حالت عادي بصورت گاز مي باشد. آمونیاک در دنیا به عنوان یکی از مبردهایی که هنوز هم طرفدار خاص خود را دارد شناخته می شود، چرا که: 1- ارزانترين مبرد در دنياست و از اين نظر هيچ مبردي توان رقابت با آن را ندارد. 2- از تبخير هر كيلوگرم آمونياك در اواپراتور يك چيلر 300 كيلوكالري سرما توليد مي شود و اين در حالي است كه بهترين مبردهاي فريوني مانند R22 در اين شرايط 50 كيلوكالري سرما ايجاد مي كنند. يعني يك ششم!. به همين دليل است كه سرماي توليد شده توسط آمونياك نياز به صرف انرژي كمتري دارد. 3- تمامي مبردهاي فريوني اثر مخرب بر محيط زيست دارند، يا بر لايه ازون اثر تخريبي دارند و يا باعث گرم شدن كره زمين (بر اثر تأثير گلخانه اي اين گازها بر اتمسفر و جو زمين) خواهند شد. در واقع اين گازها با احاطه كردن كره زمين در بالاترين لايه هاي اتمسفر مانند پتويي كره زمين را احاطه كرده و از خروج گرما از كره زمين ممانعت مي نمايند و لذا دماي كره زمين به تدريج افزايش مي يابد كه اين پديده تأثيرات بسيار مخربي بر آب و هواي كره زمين، ذوب شدن يخ هاي قطب جنوب و شمال و تغييرات غيرمتعارف آب و هوايي و طوفان و سيل هاي بسيار مهلك و مخرب خواهد شد. 4-دفع آمونياك در اتمسفر اثر تخريبي به جا نگذاشته و در صورت جذب شدن توسط خاك، اثر تقويتي بر خواص آن خواهد داشت.

تاریخ 1397/4/23