sababoroodat
parspalad

شرکت صبا برودت پارس ::

(سهامی خاص)طراح و تولید کننده تجهیزات برودتی صنعتی و سیستم های انتقال حرارت در صنعت برودتی کشور می باشد.

نمایشگاه بین المللی دام و طیور 2015

مقدمه

حضور قدرتمند و نمایش یخساز لوله ای، این دستاورد بزرگ و ارزشمند شرکت صبا برودت پارس در نمایشگاه بین المللی دام و طیور بار دیگر توجه بزرگان این صنعت در ایران و همچنین خازج از مرزهای این کشور را به خود جلب کرد.

علاقه مندان و صاحبان مشاغل با حضور در غرفه صبا برودت پارس ضمن بازدید از دستگاه انحصاری یخساز لوله ای و همچنین تولید یخ لوله ای توسط این دستگاه علاقه مندی خود جهت همکاری با این شرکت را نیز اعلام نمودند.